Pauzes zijn in onderling overleg, hier zijn geen vaste regels over. Vanzelfsprekend zijn pauzes wel eigen tijd.