Algemene voorwaarden dienstverlener

1. Gelding

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van TuinKlushulp.

2. Diensten

TuinKlushulp bemiddelt tussen de klant (hierna de opdrachtgever) en de dienstverlener. TuinKlushulp koppelt een dienstverlener aan een opdrachtgever. Als dienstverlener werkt u rechtstreeks voor de opdrachtgever via de regeling ‘dienstverlening aan huis’. TuinKlushulp heeft een faciliterende rol.

3. Gegevens

Na acceptatie van uw sollicitatie dient u al uw gegevens in te voeren via het online inlogsysteem van TuinKlushulp. Het is belangrijk dat uw gegevens te allen tijde juist zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de diensten. Dit is in overeenstemming met de wet 'bescherming persoonsgegevens'.

4. Reageren op klussen

Reageer alleen op een beschikbare klus bij u in de buurt indien u aan alle eisen van de opdrachtgever voldoet, u ervaring hebt met een dergelijke klus en uw persoonsgegevens correct zijn ingevoerd in het inlogsysteem. U dient ook daadwerkelijk bereid te zijn om, via TuinKlushulp, voor de opdrachtgever te gaan werken.

5. Koppelen

Wanneer u gekoppeld bent aan een opdrachtgever, ontvangt u hier per e-mail een bevestiging van. U dient dan zelf contact op te nemen met de opdrachtgever om de klus verder (telefonisch) door te spreken en verdere afspraken te maken. Aan deze afspraken dienen zowel u als de opdrachtgever zich te houden. Het kan ook zo zijn dat de opdrachtgever contact met u opneemt om de klus door te spreken. 

6. Samenwerking

Indien u een afspraak hebt gemaakt met de opdrachtgever om de klus uit te voeren, maakt u hier via het inlogsysteem melding van. Ook als u uiteindelijk iets anders met de opdrachtgever bent overeengekomen (de opdrachtgever annuleert de klus of de dienstverlener valt af) dient u dit te laten weten aan TuinKlushulp.

7. Concurrentiebeding

Het is niet toegestaan om de overeenkomst tussen u en de opdrachtgever, die via TuinKlushulp tot stand is gekomen, binnen 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst in privésfeer of via een ander bureau uw diensten aan te bieden aan dezelfde opdrachtgever. Dit wordt bestraft met een boete van €100,- per werkdag.

8. Urenregistratie

Elke maand bent u als dienstverlener verplicht om de gewerkte uren via het inlogsysteem in te vullen. Aan de hand van de ingevoerde uren, wordt een factuur verstuurd naar de klant.  Als u bij een opdrachtgever stopt met de dienstverlening, dient u dit door te geven aan TuinKlushulp.

9. Uurloon

Er geldt een uurloon van €17,50. Dit is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en kort verzuim.

10. Betaling

TuinKlushulp stuurt maandelijks in naam van, voor rekening van en in opdracht van de dienstverlener een factuur naar de opdrachtgever. Indien betaling door de opdrachtgever uitblijft, zal TuinKlushulp hier, namens de dienstverlener, achteraan gaan.

Voor de (uit)betaling wordt gebruik gemaakt van de derdengeldenrekening van betalingsprovider Online Betaalplatform. Online Betaalplatform zorgt voor directe uitbetaling van het loon aan de dienstverlener.

Om uitbetaald te kunnen worden, is het nodig uw IBAN-nummer te verifiëren. Op deze manier is het zeker dat u de eigenaar bent van het rekeningnummer. Deze verificatie is wettelijk verplicht bij ontvangers van gelden door middel van online betaalmethodes. Dit ook ter voorkoming van fraude. 

11. Aansprakelijkheid

TuinKlushulp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van opdrachtgevers, schade aan eigendommen, werkzaamheden en dergelijke.

12. Wijziging algemene voorwaarden

TuinKlushulp is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden en de website aan te brengen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tijdig op de website gepubliceerd worden.

13. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van TuinKlushulp. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden.